استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدامی کارشناس یا تکنسین شبکه

کارشناس یاتکنیسین”پشتیبان شبکه”باحداقل 3سال تجربه کاری درزمینه های تعمیرونگهداری شبکه و آشنابه مباحث Routing & Switching” “ونصب وراه اندازی خطوطE1 و MPLS.
تلفن تماس: 88949133
ایمیل: itdep@rayanhamafza.com


آگهی های مشابهنظرات