استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدامی دستیار دندانپزشک خانم

دستیار دندانپزشک خانم با تجربه و تسلط کافی جهت کلینیک واقع در پل رومی شیفت 2 تا 8 شب با حقوق مکفی + بیمه
تلفن تماس: 09127638043


آگهی های مشابهنظرات