استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


درج رزومه رایگان

استخدام خدمتکار


استخدام نگهبان مجتمع مسکونی در تهران - 23 دی 95

استخدام نگهبان مجتمع مسکونی در تهران - 23 دی 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 24 دی 95 می باشد ............................................... استخدام تعدادی نیروی آقا جهت تعدادی نیروی آقا جهت , حراست و نگهبانی با حقوق , 1 الی300 / 1 با بیمه-مزایا فوری  ...

22 دی 1395


استخدام نگهبان و کادر حراست در تهران - 21 دی 95

استخدام نگهبان و کادر حراست در تهران - 21 دی 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 22 دی 95 می باشد ............................................... استخدام نگهبان سرایدار نگهبان سرایدار , آبدارچی خدمتکار خانم  77511346 77511489 ............................................... استخدام جوان آراسته جهت نگهبانی جوان آراسته ...

20 دی 1395


استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 20 دی 95

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 20 دی 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 21 دی 95 می باشد ............................................... استخدام تعدادی نیروی آقا جهت تعدادی نیروی آقا جهت , حراست و نگهبانی با حقوق , 1 الی300 / 1 با بیمه-مزایا ...

19 دی 1395

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 19 دی 95

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 19 دی 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 20 دی 95 می باشد ............................................... استخدام تعدادی نیروی آقا جهت تعدادی نیروی آقا جهت , حراست و نگهبانی با حقوق , 1 الی300 / 1 با بیمه-مزایا ...

18 دی 1395

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 29 آذر 95

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 29 آذر 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 30 آذر 95 می باشد ............................................... استخدام جهت پاسخگویی تلفن و نگهبانی به دو نفر ترجیحا بازنشسته نیازمندیم  09388497967 ............................................... استخدام سرایدار،نگهبان،کارگرساده سرایدار،نگهبان،کارگرساده , ...

28 آذر 1395
1 2 3 4 5 6 7 8