استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


درج رزومه رایگان

استخدام خدمتکار


استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 6 بهمن 95

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 6 بهمن 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 7 بهمن 95 می باشد ............................................... استخدام تعدادی نیروی جوان آقا تعدادی نیروی جوان آقا , حقوق 900 الی 900 / 1 , فوری نیازمندیم  7 و ...

05 بهمن 1395

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 4 بهمن 95

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 4 بهمن 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 5 بهمن 95 می باشد ............................................... استخدام تعدادی نیروی جوان آقا تعدادی نیروی جوان آقا , حقوق 900 الی 900 / 1 , فوری نیازمندیم  7 و ...

03 بهمن 1395استخدام نگهبان مجتمع مسکونی در تهران - 23 دی 95

استخدام نگهبان مجتمع مسکونی در تهران - 23 دی 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 24 دی 95 می باشد ............................................... استخدام تعدادی نیروی آقا جهت تعدادی نیروی آقا جهت , حراست و نگهبانی با حقوق , 1 الی300 / 1 با بیمه-مزایا فوری  ...

22 دی 1395


استخدام نگهبان و کادر حراست در تهران - 21 دی 95

استخدام نگهبان و کادر حراست در تهران - 21 دی 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 22 دی 95 می باشد ............................................... استخدام نگهبان سرایدار نگهبان سرایدار , آبدارچی خدمتکار خانم  77511346 77511489 ............................................... استخدام جوان آراسته جهت نگهبانی جوان آراسته ...

20 دی 1395

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 20 دی 95

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 20 دی 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 21 دی 95 می باشد ............................................... استخدام تعدادی نیروی آقا جهت تعدادی نیروی آقا جهت , حراست و نگهبانی با حقوق , 1 الی300 / 1 با بیمه-مزایا ...

19 دی 1395

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 19 دی 95

استخدام نگهبان با جای خواب در تهران - 19 دی 95 نکته مهم : تاریخ انقضای این آگهی ها 20 دی 95 می باشد ............................................... استخدام تعدادی نیروی آقا جهت تعدادی نیروی آقا جهت , حراست و نگهبانی با حقوق , 1 الی300 / 1 با بیمه-مزایا ...

18 دی 1395


1 2 3