استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام شرکت ایرانسل ۹۵

مالی – حسابدار گزارش دهی مدیریت بین الملل – ۱۱۱۳۱۸حقوقی و تنظیم مقررات – مدیر امور ذینفعان و مسئولیت‏های اجتماعی – ۱۱۱۳۱۷مالی – هماهنگ کننده امور تامین اجتماعی – ۱۱۱۳۱۶کسب و کار سازمانی – متخصص برند و رویدادهای بخش کسب و کار سازمانی – ۱۱۱۳۱۵گروه شبکه – مهندس بهینه سازی شبکه هسته اینترنت همراه – ۱۱۱۳۱۴فروش و توزیع – متصدی پشتیبانی فروشندگان – ۱۱۱۳۱۳سیستم های اطلاعاتی – مدیر منطقه ای مرکز داده – ۱۱۱۳۱۲مالی – تحلیلگر گزارشات ارتباط متقابل – ۱۱۱۳۱۱مالی – حسابدار گزارش دهی مدیریت داخلی – ۱۱۱۳۱۰کسب و کار سازمانی – مدیر توسعه محصولات سازمانی – ۱۱۱۳۰۹مالی – تحلیلگر مالی پروژه ها – ۱۱۱۳۰۸کسب و کار سازمانی – متخصص قیمت گذاری و طرح های تشویقی سازمانی – ۱۱۱۳۰۶مالی – متخصص مدیریت تقلبات تجاری –   ۱۱۱۳۰۵

 

لینک سایتآگهی های مشابهنظرات