استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام شرکت ایرانسل ۹۵

مالی – حسابدار گزارش دهی مدیریت بین الملل – ۱۱۱۳۱۸حقوقی و تنظیم مقررات – مدیر امور ذینفعان و مسئولیت‏های اجتماعی – ۱۱۱۳۱۷مالی – هماهنگ کننده امور تامین اجتماعی – ۱۱۱۳۱۶کسب و کار سازمانی – متخصص برند و رویدادهای بخش کسب و کار سازمانی – ۱۱۱۳۱۵گروه شبکه – مهندس بهینه سازی شبکه هسته اینترنت همراه – ۱۱۱۳۱۴فروش و توزیع – متصدی پشتیبانی فروشندگان – ۱۱۱۳۱۳سیستم های اطلاعاتی – مدیر منطقه ای مرکز داده – ۱۱۱۳۱۲مالی – تحلیلگر گزارشات ارتباط متقابل – ۱۱۱۳۱۱مالی – حسابدار گزارش دهی مدیریت داخلی – ۱۱۱۳۱۰کسب و کار سازمانی – مدیر توسعه محصولات سازمانی – ۱۱۱۳۰۹مالی – تحلیلگر مالی پروژه ها – ۱۱۱۳۰۸کسب و کار سازمانی – متخصص قیمت گذاری و طرح های تشویقی سازمانی – ۱۱۱۳۰۶مالی – متخصص مدیریت تقلبات تجاری –   ۱۱۱۳۰۵
مالی – متخصص تضمین درآمد – ۱۱۱۳۰۴کسب و کار سازمانی – مدیر فروش سازمانی – ۱۱۱۳۰۳مدیریت ریسک تجاری – حسابرس فرایندهای تجاری – ۱۱۱۳۰۲مدیریت ریسک تجاری – متخصص پیشگیری تقلبات – ۱۱۱۳۰۱گروه شبکه – مهندس امنیت سیستم های آی پی – ۱۱۱۳۰۰منابع انسانی – متخصص حقوق و پاداش – ۱۱۱۲۹۹حقوقی و تنظیم مقررات – کارشناس حقوق تجاری – ۱۱۱۲۹۵معاونت عملیاتی – مدیر تضمین کیفیت تجارب مشتریان – ۱۱۱۲۹۲مدیریت ریسک تجاری – مدیر پیشگیری از تقلب – ۱۱۱۲۹۰

 

فروش و توزیع – مدیر فروش بندرعباس – ۱۱۱۳۰۷فروش و توزیع – مدیر فروش اهواز – ۱۱۱۲۵۲فروش و توزیع – مدیر فروش همدان – ۱۱۱۲۵۱فروش و توزیع – مدیر فروش زاهدان – ۱۱۱۲۵۰فروش و توزیع – مدیر فروش شیراز – ۱۱۱۲۴۸فروش و توزیع – مدیر فروش اصفهان – ۱۱۱۲۴۷فروش و توزیع – مدیر فروش مشهد – ۱۱۱۲۴۶فروش و توزیع – مدیر فروش بابل – ۱۱۱۲۴۵فروش و توزیع – مدیر فروش تبریز – ۱۱۱۲۴۴

لینک سایتآگهی های مشابهنظرات