استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


درج رزومه رایگان

استخدام تراکت پخش کناستخدامی تعدادی تراکت پخش کن

تعدادی تراکت پخش کن حرفه ای و با سابقه ساعت 9 الی 15 30 هزار همراه با اضافه کار . مراجعه با باکارت ملی وشناسنامه. خ آزادیتلفن تماس: 09389653179

14 بهمن 13951