استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام در مرکز ترک اعتیاد

یک کارشناس، کاردان ماما و یا بهیار خانم برای مرکز ترک اعتیاد(محدوده چهارراه جهاد)، «شیفت عصر»

37735662 – 09131023687

تلفن تماس: 37735662 – 09131023687


آگهی های مشابهنظرات