استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام صندوقدار خانم در فروشگاه بستنی لابریت

به همکار زن جهت صندوقداری و کار در فروشگاه بستنی لابریت شعبه یک اصفهان نظر غربی نیازمندیم.

تلفن همراه : ۰۹۱۳۱۱۴۵۰۴۳آگهی های مشابهنظرات