استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام حسابدار خانم در شرکت پردیس صنعت تجارت در قم

آگهی استخدام حسابدار خانم در قم

مدیر مالی با حقوق توافقی ترجیحا خانم دارای ۵سال مدیریت مالی
حسابدار خانم سه نفر داری سوابق کاری ٣ساله ترجیحا آشنا به همکاران سیستم با حقوق و مزایای قانون کار

ایمیل
تلفن09124400105


آگهی های مشابهنظرات