استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام پرستار در مرکز درمان ترک اعتیاد سینا

به یک پرستار جهت کار در مرکز درمان ترک اعتیاد سینا نیازمندیم. ترجیحا دارای مدرک مامایی اورژانس 115 بهیاری کاردان اتاق عمل       38758443 – 44

تلفن تماس: 38758443-44


آگهی های مشابهنظرات