استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام منشی با روابط عمومی بالا

شرکت تولید کننده مواد شوینده به یک منشی با روابط عمومی بالا نیازمند است. 33343210 12 شکوهیه

تلفن تماس: 33343210-12
نظرات