استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران

اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران از پزشکان علوم آزمایشگاهی و متخصصین پاتولوژی با پروانه آزاد جهت مسئولیت فنی آزمایشگاه های مراکز درمانی خود در شهرستان های تهران، اسلامشهر و ورامین به صورت قراردادی دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: ۶۰۹۸۲۷۳۰آگهی های مشابهنظرات