استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام کارشناس منابع انسانی

یک شرکت معتبر جهت کادر پرسنلی با شرایط  زیر دعوت به همکاری  می نمائید

کارشناس منابع انسانی مسلط به ایزوها و با سابقه کار

آشنایی بالا به زبان انگلیسی

لطفا رزومه به آدرس زیر ارسال گردد

Job1.dehvand@gmail.comآگهی های مشابهنظرات